Interim Project- en LijnManagement

Diensten

PROJECTMANAGEMENT

Leiding geven aan projectteams van ontwerp tot en met realisatiefase. Ontwerpen waarbij de disciplines elektrotechniek, werktuigbouwkunde, industriële automatisering en constructie onderdeel uitmaken van de te realiseren systemen. Relatiemanagement met de stakeholders en beheersing houden op scope, budget, planning en risico, krijgen hierin alle aandacht.

Ervaring met contractvormen EPC, UAVgc en methodes Systems Engineering, RAMSCHE, SIL en Agile Scrum.LIJNMANAGEMENT

Leiding geven aan technische-ontwerpafdeling met verantwoordelijkheid voor het realiseren van in het afdelingsjaarplan gestelde doelen. Het op peil houden van capaciteit, kennis, kwaliteit en vaardigheden, van de tot de afdeling behorende medewerkers, is hiervan een belangrijk onderdeel.

Ervaring met methodes Systems Engineering, CM2, CE-Machinerichtlijn, RAMSCHE, SIL en Agile Scrum.SPECIALISATIE: CONFIGURATIEMANAGEMENT - CM2

Adviseren en implementeren van bedrijfsmodel voor een geïntegreerde procesinfrastructuur die kan voldoen aan wijzigingen, waarbij vereisten duidelijk, beknopt en geldig blijven. Ervoor kan zorgen dat de werkresultaten in overeenstemming zijn en de noodzaak van corrigerende maatregelen zoveel als mogelijk kan vermijden.

Gecertificeerd CM2 Professional

Ervaring met methodes CM2-500/600 standaard, ANSI/EIA-649, NEN-ISO 10007, MIL-STD 516, J-STD-016